• Different Thinking Different Life

ຕ່າງທີ່ຄິດຊີວິດຈຶ່ງຕ່າງ " ຄິດໃຫ່ມ ເຮັດໃຫ່ມ ຮຽນຮູ້ ຄິດໃນສິ່ງໃໝ່ໆ ກ້າຄິດຕ່າງຈາກຄົນທົ່ວໄປ ກ້າວໄປດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ຄວາມສໍາເລັດກໍຈະລໍຖ້າທ່ານຢູ່ຂ້າງໜ້າ ແຕ່ມັນຂຶ້ນກັບທ່ານຢູ່ບ່ອນວ່າ ທ່ານກ້າທີ່ຈະປ່ຽນມັນ ຫຼື ບໍ່ ເທົ່ານັ້ນ"

ປື້ມ ຕ່າງທີ່ຄິດຊີວິດຈຶ່ງຕ່າງ ເປັນປື້ມທີ່ໃຫ້ແງ່ຄິດຕ່າງໆທີ່ຈະນໍາທ່ານໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດ ເພາະວ່າຄວາມຄິດແລະວິໄສທັດນັ້ນ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະພາທ່ານປະສົບຜັນສໍາເລັດ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ວິໄສທັດທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ທ່ານກໍຈະເຫັນອີຫຍັງໄດ້ຫຼາຍກ່ວາຄົນອື່ນ. ນອກຈາກແງ່ຄິດດີໆແລ້ວ ໃນປື້ມຫົວນີ້ຍັງຍົກເອົາຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ມີສື່ສຽງ ຈາກທົ່ວໂລກມາຮຽບຮຽງເປັນຕົວຢ່າງ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ສຶກສາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍເອົາປື້ມຫົວນີ້ໄປອ່ານໄດ້ແລ້ວ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Different Thinking Different Life

  • Writer: ອຈ ວຽງສະຫວັນ ສິງຫາວົງ
  • Availability: In Stock
  • LAK33,000