• TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking (ພາສາໄທ)

TED ຄືຊື່ຂອງເວທີທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກ ແລະກາຍເປັນປະກົດການເຊິ່ງພິກໂສມການເວົ້າໃນທີ່ສາທາລະນະໄປຫລາຍເລີຍ ແຕ່ວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືເບື້ອງຫຼັງຄວາມສຳເລັດຂອງ TED? ເປັນຫຍັງນັກສ້າງສັນຈາກທົ່ວທຸກວົງການຈຶ່ງກ່າວປາຖະກະຖາໄດ້ຢ່າງປະທັບໃຈພຽງນີ້? ມີສູດສຳເລັດແບບໃດຫຼືບໍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ TED Talk ກະທົບໃຈຜູ້ອ່ານທົ່ວໂລກ? ແລ້ວເຈົ້າເອງສາມາດນຳສະເໜີຄວາມຄິດຢ່າງຊົງພະລັງເຊັ່ນນີ້ໄດ້ຫຼືບໍ່? ນີ້ຄືຄູ່ມືການສື່ສານແຫ່ງສະຕະວັດທີ21 ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດເຫຼັ້ມໜຶ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ບອກກ່າວສູດສຳເລັດຕາຍຕົວ ແຕ່ບັນຈຸເຄື່ອງມືຫຼາກຫຼາຍທີ່ເຈົ້າສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການ ເພື່ອຖ່າຍທອດຄວາມຄິດແລະສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນແບບຂອງທ່ານເອງ

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking (ພາສາໄທ)

  • Writer: Chris Anderson
  • Availability: In Stock
  • LAK100,000


Related Products

Free Speech

Free Speech

ສຳຫຼວດຄຸນຄ່າແລະຄວາມໝາຍຂອງ ເສລີພາບໃນການເວົ້າ ລວມເຖິງເສັ້ນແບ່ງພົມແດນລະຫວ່າງຄຸນຄ່າຂອງເສລີພາບກັບຄຸນຄ່າອື..

LAK69,000