• ຄວາມລັບເສດຖີ ຄົນແບບນີ້ແຫຼະດຶງດູດເງິນ
ເຈົ້າຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າ...ໃນໂລກນີ້ມີຄົນລວຍຢູ່ສອງແບບຄື ”ຄົນລວຍທີ່ມີຄວາມສຸກ” ແລະ “ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກ“ ຫນັງສືເຫລັ້ມນີ້ຄືເຄັດລັບທີ່ມະຫາເສດຖີຕົວຈິງ 2000 ຄົນ ໃຊ້ໃນການນຳຊີວິດໄປສູ່ຄວາມສຸກຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິ່ງນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ນຳໄປປະຕິບັດນັ້ນມີອຸປະນິໄສທີ່ຄວນຄ່າແກ່ການເປັນເສດຖີແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍປູກຝັງເລື່ອງການເປັນຄົນດີ ມີຄຸນນະທຳ ແລະການປະຕິບັດຕົນໃຫ້ມີຄຸນຄ່າແກ່ສັງຄົມອີກດ້ວຍ ເຄັດລັບຂັ້ນສຸດຍອດສູ່ການປ່ຽນແປງຕົວເອງເປັນມະຫາເສດຖີທີ່ມີຄວາມສຸກຢູ່ໃນປຶ້ມເຫລັ້ມນີ້ແລ້ວ!


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ຄວາມລັບເສດຖີ ຄົນແບບນີ້ແຫຼະດຶງດູດເງິນ

  • Writer: Tony Nonaka
  • Availability: In Stock
  • LAK52,000


Related Products

17 ways to make benefit in Forex market

17 ways to make benefit in Forex market

ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າເປັນໜັງສືຄູ່ມືການເທຣດ Forex  ທີ່ມີເນື້ອຫາຄອບຄຸມທຸກພາກສ່ວນທີ່ນັກເທຣດທຸກຄົນຄ..

LAK96,000