• Seven Brief Lessons on Physics

ຟີຊິກອາດເປັນຢາຂົມສຳລັບໃຜຫຼາຍຄົນ ແຕ່ປຶ້ມຂະໜາດກະທັກຮັດເຫຼັ້ມນີ້ຈະພາເຮົາໄປສຳຫຼວດແງ່ງາມໃນອານາຈັກແຫ່ງຟີຊິກທີ່ເຊື່ອມໂຍງວິທະຍາສາດເຂົ້າກັບປັດຊະຍາອັນລຶກຊຶ້ງ ເປັນປຶ້ມທີ່ເປີດມຸມມອງໃໝ່ແຫ່ງວິທະຍາສາດດ້ວຍພາສາອັນງົດງາມຈັບໃຈ ຜະສົມຜະສານທັ້ງ "ສາດ" ແລະ "ສິລ" ເຂົ້ານຳກັນ ຖ້າທຽບກັບໂລກວັນນະກຳ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍປຽບເໝືອນດັ່ງ "ບົດກະວີແຫ່ງຟີຊິກ" ຢ່າງແທ້ຈິງ

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Seven Brief Lessons on Physics

  • Writer: Carlo Rovelli
  • Availability: In Stock
  • LAK50,000


Related Products

Stuff Matters ວັດຖຸນິຍົມ

Stuff Matters ວັດຖຸນິຍົມ

ວັດຖຸນິຍົມ: ເລື່ອງຫນ້າອັດສະຈັນຂອງສາລະພັດວັດຖຸປ່ຽນໂລກ..

LAK90,000