• Stuff Matters ວັດຖຸນິຍົມ

ວັດຖຸນິຍົມ: ເລື່ອງຫນ້າອັດສະຈັນຂອງສາລະພັດວັດຖຸປ່ຽນໂລກ

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Stuff Matters ວັດຖຸນິຍົມ

  • Writer: Mark Miodownik
  • Availability: In Stock
  • LAK90,000


Related Products

The Meaning Of Science

The Meaning Of Science

ວິທະຍາສາດ: ປັດຊະຍາ ປິດຊະຫນາ ແລະຄວາມຈິງ(The Meaning of Science) ວິທະຍາສາດແມ່ນຫຍັງ ປະຕິຫານພິສູດໄດ້ຫລ..

LAK90,000

Seven Brief Lessons on Physics

Seven Brief Lessons on Physics

ຟີຊິກອາດເປັນຢາຂົມສຳລັບໃຜຫຼາຍຄົນ ແຕ່ປຶ້ມຂະໜາດກະທັກຮັດເຫຼັ້ມນີ້ຈະພາເຮົາໄປສຳຫຼວດແງ່ງາມໃນອານາຈັກແຫ່ງຟີຊິ..

LAK50,000