• Us ຮັກຂອງເຮົາ

ຂ້ອຍ”ດອກຮັກ”ເປັນຜູ້ຍິງທຳມະດາຄົນໜຶ່ງ ອອກຈະລາມົກແລະມັກຈິນຕະນາການສາກບັນເຈີດຢູ່ໃນຫົວຕະຫລອດເວລາ ແລະຂ້ອຍທີ່ຄິດວ່າຕົວເອງເປັນຜູ້ຍິງແທ້ໆ ທີ່ຫລົງໄຫລຊາຍງາຍດີມີຊິກແພັກສ໌ຄືກັບສາວໆທົ່ວໄປແຕ່ຂ້ອຍປະທັບໃຈໃນຕົວເອື້ອຍຄົນໜຶ່ງ “ເອື້ອຍແພມ“ເປັນສາວງາມໂດດເດັ່ນ ດວງຕາສີນໍ້າຕານອ່ອນທີ່ຈ້ອງມາທີ່ຂ້ອຍນັ້ນເໝືອນກັບມີມົນສະກົດຕຶງໃຈ ກິ່ນນຳ້ຫອມປະຈຳຕົວກິ່ນວານິລາອ່ອນໆທີ່ລອຍມາຕາມລົມສະເໝີເມື່ອລາວປະກົດຕົວຂຶ້ນ ທຸກຢ່າງທີ່ລວມກັນເປັນເອື້ອຍແພມນັ້ນ ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວຈະເອີ້ນວ່າຄວາມຮັກໄດ້ຫລືບໍ່ ແຕ່ເລື່ອງທຸກຢ່າງມັນອາດຈະດີກວ່ານີ້ ຖ້າເອື້ອຍແພມບໍ່ເປັນແຟນຂອງອ້າຍກະວີ ອ້າຍຂອງຂ້ອຍ ແລະເອື້ອຍແພມກໍແພງຂ້ອຍຄືກັບນ້ອງສາວແທ້ໆ ແລ້ວເມື່ອຂ້ອຍສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວເອງອອກໄປຂ້ອຍເລີ່ມຮູ້ແລ້ວວ່າຕົວເອງອາດຈະຄິດຜິດ ບໍ່ມີນ້ອງສາວຄົນໃດຄິດກັບເອື້ອຍແບບນີ້ ແລ້ວຂ້ອຍຈະຈັດການກັບຄວາມຮູ້ສຶກນີ່ຂອງຕົວເອງແນວໃດດີ

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Us ຮັກຂອງເຮົາ

  • Writer: ເຈົ້າປານ້ອຍ
  • Availability: In Stock
  • LAK101,000


Related Products

Behind The Scenes

Behind The Scenes

ເຈົ້າເຄີຍມີຄວາມລັບທີ່ບອກໃຜບໍ່ໄດ້ຫລືບໍ່ ຕົວຂອງເອງມີຄວາມລັບຢູ່ເລື່ອງຫນຶ່ງ ຂ..

LAK96,000

Touch Down Kiss

Touch Down Kiss

ຫົວຮ້ອນໄດ້ອີກ! ບໍ່ຄິດເລີຍວ່າຊີວິດຂອງ“ເຊີລິນ“ ຄົນທີ່ທັງເລີດທັງເຊີດຈະມີວັນຕົກຕໍ່າເຖິງຂີດສຸດ ສາລະພັດເລື..

LAK60,000