• Timeless
”ຮັກເອີຍ” ກຳລັງມີຊີວິດແລະຄວາມຮັກທີ່ສົມບູນແບບຫນ້າຈົດຈຳຮ່ວມກັບຜູ້ຊາຍທີ່ແສນດີຢ່າງ”ນາວາ“ເຂົາເປັນຄົນທີ່ເຕັມໃຈປົກປ້ອງນາງ ໃຫ້ກຽດນາງ ຮັກນາງ ແລະນາງເອງກໍຮັກເຂົາບໍ່ຕ່າງກັນ ແຕ່ວ່າເມື່ອຄົນໃນອະດີດຢ່າງ”ສີຄຣາມ“ ຫວນມາປະກົດຕົວອີກຄັ້ງ ກັບມາຢູ່ໃກ້ໆທາງຫນ້ານາງ ເຂັມໂມງແຫ່ງຄວາມຊົງຈຳທີ່ຢຸດຄ້າງຢູ່ໃນໃຈເລີ່ມຍ່າງຖອຍຫຼັງ ແລະພານາງໄປສູ່ຫ້ວງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຄີຍມີໃນຕອນນັ້ນອີກຄັ້ງ.. ຄົນຫນຶ່ງຄືອະດີດທີ່ບໍ່ເຄີຍລົບເລືອນໄປຈາກໃຈ ອີກຄົນຄືປະຈຸບັນທີ່ອົບອຸ່ນສົດໃສ ແລ້ວສຳລັບພວກເຂົາເດ ນາງຈະເປັນອະດີດຫລືປະຈຸບັນ ເມື່ອການເວລາຍື່ນບົດທົດສອບອັນໜັກໜ່ວງນີ້ມາໃຫ້ ສຽງຂອງ'ຫົວໃຈ'ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ້າວຜ່ານໄປສູ່ຄວາມສຸກທີ່ປາຖະໜາໄດ້


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Timeless

  • Writer: ລ້ານນາທີ
  • Availability: In Stock
  • LAK48,000


Related Products

Touch Down Kiss

Touch Down Kiss

ຫົວຮ້ອນໄດ້ອີກ! ບໍ່ຄິດເລີຍວ່າຊີວິດຂອງ“ເຊີລິນ“ ຄົນທີ່ທັງເລີດທັງເຊີດຈະມີວັນຕົກຕໍ່າເຖິງຂີດສຸດ ສາລະພັດເລື..

LAK60,000