• Behind The Scenes

ເຈົ້າເຄີຍມີຄວາມລັບທີ່ບອກໃຜບໍ່ໄດ້ຫລືບໍ່ ຕົວຂອງເອງມີຄວາມລັບຢູ່ເລື່ອງຫນຶ່ງ ຂ້ອຍກັບ”ປຣານ”ເຮົາເປັນສັດຕູກັນຕັ້ງແຕ່ຈື່ຄວາມໄດ້ ເໝັນຂີ້ຫນ້າກັນມາຕັ້ງແຕ່ຮຸ່ນພໍ່ຮຸ່ນແມ່ ເລື່ອງລະຫວ່າງຂ້ອຍກັບປຣານ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃຫ້ມັນເກີດ ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງປົກປິດໄວ້ສຸດຊີວິດ ເພາະຂ້ອຍກຳລັງຢ້ານ ຢ້ານວ່າເມື່ອຄວາມລັບນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມລັບແລ້ວ ບາງສິ່ງທີ່ເຄີຍມີຈະຫາຍໄປ..

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Behind The Scenes

  • Writer: West, Afterday
  • Availability: In Stock
  • LAK96,000


Related Products

Your Name

Your Name

ຄົນແປກໜ້າສອງຄົນ ກັບໂຊກຊະຕາທີ່ພາເຮົາມາພົບກັນ. ເຮີ້ຍ ບໍ່ແມ່ນ... ປະຕິຫານຕ່າງຫາກ...

LAK30,000

Dear Mr.Postman

Dear Mr.Postman

..

LAK50,000

Us ຮັກຂອງເຮົາ

Us ຮັກຂອງເຮົາ

ຂ້ອຍ”ດອກຮັກ”ເປັນຜູ້ຍິງທຳມະດາຄົນໜຶ່ງ ອອກຈະລາມົກແລະມັກຈິນຕະນາການສາກບັນເຈີດຢູ່ໃນຫົວຕະຫລອດເວລາ ແລະຂ້ອຍທີ..

LAK101,000