• Managing Oneself
ຫນັງສືເຫລັ້ມນີ້ເປັນຫນັງສືຄລາສສິກຂອງ ປີເຕີ ເອຟ. ດຣັກເກີ ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດວິຊາ Management ຂອງໂລກ ແລະຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽນຮູ້ມາຫລາກຫລາຍ ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ເຮົາມັກຈະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ນັ້ນຄື ຕົວເອງ ຫນັງສືເຫລັ້ມນີ້ ຈະບອກວ່າເຮົາຄວນຈະຈັດການຕົວເອງແນວໃດ ເພື່ອທີ່ຈະຫາຈຸດແຂງຂອງເຮົາໃຫ້ເຈິ ໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາເປັນຄົນແບບໃດ ເຮັດວຽກແບບໃດ ເຫມາະສົມກັບຫຍັງ ເຖິງຈະເປັນພຽງຫນັງສືເຫຼັ້ມນ້ອຍໆ ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກຕົວເອງຫລາຍຂຶ້ນ


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Managing Oneself

  • Writer: Peter F. Drucker
  • Availability: In Stock
  • LAK78,000


Related Products

ໄປໃຊ້ຊີວິດຊະ

ໄປໃຊ້ຊີວິດຊະ

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຍັງທຸກກັບເລື່ອງເກົ່າໆ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮັກຕົນເອງແລະຄົນສຳຄັນໃນຊີວິດໄດ້ຫມົດຫົວໃຈ? ເປ..

LAK90,000