Psychology

9 ພຶດຕິກຳ ເພື່ອເຊົາເປັນຄົນຄິດແລ້ວບໍ່ເຮັດ

9 ພຶດຕິກຳ ເພື່ອເຊົາເປັນຄົນຄິດແລ້ວບໍ່ເຮັດ

ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ດອກວ່າຈະຕາຍຕອນໃດ? ຢາກເຮັດຫຍັງກໍເຮັດ ຈະມາເສຍໃຈຕອນຕາຍກໍຊ້າເກີນໄປ ຫນັງສືເຫລັ້ມນີ້ຖ່າຍທອດແນວຄ..

LAK59,000

Become a better you

Become a better you

..

LAK57,000

Managing Oneself

Managing Oneself

ຫນັງສືເຫລັ້ມນີ້ເປັນຫນັງສືຄລາສສິກຂອງ ປີເຕີ ເອຟ. ດຣັກເກີ ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດວິຊາ Management ຂອງໂລກ ແລະຈາກສິ່ງ..

LAK78,000

ຄວາມລັບເສດຖີ ຄົນແບບນີ້ແຫຼະດຶງດູດເງິນ

ຄວາມລັບເສດຖີ ຄົນແບບນີ້ແຫຼະດຶງດູດເງິນ

ເຈົ້າຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າ...ໃນໂລກນີ້ມີຄົນລວຍຢູ່ສອງແບບຄື ”ຄົນລວຍທີ່ມີຄວາມສຸກ” ແລະ “ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກ“ ຫນັງສື..

LAK52,000

ຄິດພຽງແຕ່1 ແຕ່ໄດ້ຜົນ100

ຄິດພຽງແຕ່1 ແຕ່ໄດ້ຜົນ100

ຜົນງານຂຽນເຫຼັ້ມທຳອິດແລະເຫຼັ້ມດຽວຂອງອະດີດCEOຜູ້ປຸກປັ້ນ LINE ຈົນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນ ທ່ານ ໂມຣິກະວະ ອະກິຣະ..

LAK57,000

ຄິດແບບຍິວເຮັດແບບຍີ່ປຸ່ນ

ຄິດແບບຍິວເຮັດແບບຍີ່ປຸ່ນ

ສ້າງຄວາມມັ່ງຄັ່ງແລະຄວາມສຸກໃຫ້ກັບຊີວິດ ດ້ວຍວິທີຄິດທີ່ສົ່ງຕໍ່ກັນມາໃນຫມູ່ເສດພີຊາວຍິວ ຍອດຂາຍທະລຸ 3 ລ..

LAK66,000

ລົບ100ຄັ້ງ ຊະນະ100ຄັ້ງ

ລົບ100ຄັ້ງ ຊະນະ100ຄັ້ງ

ຄູ່ມືສາມັນປະຈຳຕົວສຳລັບຄົນທີ່ໃຊ້“ຄວາມຄິດ“ເຮັດວຽກ ຈາກນັກໂຄສະນາມືທອງຂອງອັງກິດ..

LAK50,000

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ໃຜອັນຕະລາຍ Dangerous Personalities

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ໃຜອັນຕະລາຍ Dangerous Personalities

ຄູ່ມືອ່ານຄົນສະບັບເອຟບີໄອ(FBI)ພາຍໃຕ້ຫນ້າກາກອັນເປັນມິດ...ອາດມີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່..

LAK71,000

ເທັກນິກອ່ານບໍ່ໃຫ້ລືມ ທີ່ຈິດຕະແພດຢາກບອກທ່ານ

ເທັກນິກອ່ານບໍ່ໃຫ້ລືມ ທີ່ຈິດຕະແພດຢາກບອກທ່ານ

ຫນັງສືຂາຍດີຈາກຍີ່ປຸ່ນຍອດຂາຍທະລຸ 150,000ເຫຼັ້ມ ເຂົ້າໃຈໄດ້ໄວ...ຈື່ໄດ້ດີ.....ບໍ່ມີວັນລືມ..

LAK71,000

ເປີດເທີມໃຫຍ່ໄວເຮັດວຽກ

ເປີດເທີມໃຫຍ່ໄວເຮັດວຽກ

ນ້ອງໆ ທີ່ກຳລັງເຂົ້າສູ່ຮອຍຕໍ່ຂອງຊີວິດການເຮັດວຽກ ຍ່ອມມີຄວາມຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ຄ້າຍຄືກັບການຮັ..

LAK47,000

ເລື່ອງເລົ່າຈາກຍອດພູເຂົານໍ້າແຂງ

ເລື່ອງເລົ່າຈາກຍອດພູເຂົານໍ້າແຂງ

ບັນທຶກຈາກຜູ້ປ່ວຍໂລກຊຶມເສົ້າທີ່ຂຽນຈາກຄວາມຊົງຈຳແລະປະສົບການໃນການບຳບັດຮັກສາອາການເຈັບປ່ວຍທາງຈິດ ກວ່າແປດປີ..

LAK52,000

ໄປໃຊ້ຊີວິດຊະ

ໄປໃຊ້ຊີວິດຊະ

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຍັງທຸກກັບເລື່ອງເກົ່າໆ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮັກຕົນເອງແລະຄົນສຳຄັນໃນຊີວິດໄດ້ຫມົດຫົວໃຈ? ເປ..

LAK90,000

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)