Psychology

52 ວິທີ່ຄິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຫຼັກແຫຼມ The Art of thinking Clearly

52 ວິທີ່ຄິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຫຼັກແຫຼມ The Art of thinking Clearly

ຫນັງສືຂາຍດີອັນດັບຫນຶ່ງຈາກເຢຍລະມັນ ຍອດຂາຍທະລຸ1ລ້ານເຫລັ້ມ..

LAK72,000

9 ພຶດຕິກຳ ເພື່ອເຊົາເປັນຄົນຄິດແລ້ວບໍ່ເຮັດ

9 ພຶດຕິກຳ ເພື່ອເຊົາເປັນຄົນຄິດແລ້ວບໍ່ເຮັດ

ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ດອກວ່າຈະຕາຍຕອນໃດ? ຢາກເຮັດຫຍັງກໍເຮັດ ຈະມາເສຍໃຈຕອນຕາຍກໍຊ້າເກີນໄປ ຫນັງສືເຫລັ້ມນີ້ຖ່າຍທອດແນວຄ..

LAK59,000

Become a better you

Become a better you

..

LAK57,000

Free Speech

Free Speech

ສຳຫຼວດຄຸນຄ່າແລະຄວາມໝາຍຂອງ ເສລີພາບໃນການເວົ້າ ລວມເຖິງເສັ້ນແບ່ງພົມແດນລະຫວ່າງຄຸນຄ່າຂອງເສລີພາບກັບຄຸນຄ່າອື..

LAK69,000

Managing Oneself

Managing Oneself

ຫນັງສືເຫລັ້ມນີ້ເປັນຫນັງສືຄລາສສິກຂອງ ປີເຕີ ເອຟ. ດຣັກເກີ ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດວິຊາ Management ຂອງໂລກ ແລະຈາກສິ່ງ..

LAK78,000

TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking (ພາສາໄທ)

TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking (ພາສາໄທ)

TED ຄືຊື່ຂອງເວທີທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກ ແລະກາຍເປັນປະກົດການເຊິ່ງພິກໂສມການເວົ້າໃນທີ່ສາທາລະນ..

LAK100,000

ຄວາມລັບເສດຖີ ຄົນແບບນີ້ແຫຼະດຶງດູດເງິນ

ຄວາມລັບເສດຖີ ຄົນແບບນີ້ແຫຼະດຶງດູດເງິນ

ເຈົ້າຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າ...ໃນໂລກນີ້ມີຄົນລວຍຢູ່ສອງແບບຄື ”ຄົນລວຍທີ່ມີຄວາມສຸກ” ແລະ “ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກ“ ຫນັງສື..

LAK52,000

ຄິດພຽງແຕ່1 ແຕ່ໄດ້ຜົນ100

ຄິດພຽງແຕ່1 ແຕ່ໄດ້ຜົນ100

ຜົນງານຂຽນເຫຼັ້ມທຳອິດແລະເຫຼັ້ມດຽວຂອງອະດີດCEOຜູ້ປຸກປັ້ນ LINE ຈົນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນ ທ່ານ ໂມຣິກະວະ ອະກິຣະ..

LAK57,000

ຄິດແບບຍິວເຮັດແບບຍີ່ປຸ່ນ

ຄິດແບບຍິວເຮັດແບບຍີ່ປຸ່ນ

ສ້າງຄວາມມັ່ງຄັ່ງແລະຄວາມສຸກໃຫ້ກັບຊີວິດ ດ້ວຍວິທີຄິດທີ່ສົ່ງຕໍ່ກັນມາໃນຫມູ່ເສດພີຊາວຍິວ ຍອດຂາຍທະລຸ 3 ລ..

LAK66,000

ລົບ100ຄັ້ງ ຊະນະ100ຄັ້ງ

ລົບ100ຄັ້ງ ຊະນະ100ຄັ້ງ

ຄູ່ມືສາມັນປະຈຳຕົວສຳລັບຄົນທີ່ໃຊ້“ຄວາມຄິດ“ເຮັດວຽກ ຈາກນັກໂຄສະນາມືທອງຂອງອັງກິດ..

LAK50,000

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ໃຜອັນຕະລາຍ Dangerous Personalities

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ໃຜອັນຕະລາຍ Dangerous Personalities

ຄູ່ມືອ່ານຄົນສະບັບເອຟບີໄອ(FBI)ພາຍໃຕ້ຫນ້າກາກອັນເປັນມິດ...ອາດມີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່..

LAK71,000

ເທັກນິກອ່ານບໍ່ໃຫ້ລືມ ທີ່ຈິດຕະແພດຢາກບອກທ່ານ

ເທັກນິກອ່ານບໍ່ໃຫ້ລືມ ທີ່ຈິດຕະແພດຢາກບອກທ່ານ

ຫນັງສືຂາຍດີຈາກຍີ່ປຸ່ນຍອດຂາຍທະລຸ 150,000ເຫຼັ້ມ ເຂົ້າໃຈໄດ້ໄວ...ຈື່ໄດ້ດີ.....ບໍ່ມີວັນລືມ..

LAK71,000

Showing 1 to 15 of 18 (2 Pages)