Science and Technology

ພັດທະນາເວັບແອບພລີເຄຊັນ ດ້ວຍ PHP ຮ່ວມກັບ MySQL ແລະ JQuery

ພັດທະນາເວັບແອບພລີເຄຊັນ ດ້ວຍ PHP ຮ່ວມກັບ MySQL ແລະ JQuery

ຄົບຖ້ວນສົມບູນແບບ ສໍາລັບການສ້າງເວັບໄຊ້ທີ່ໃຫ້ຄຽງກັບການໃຊ້ງານ ຕົວຈິງຕາມມາດຕະຖານໃຫມ່ຂອງ HTML5 ແລະ CSS3 ໂ..

LAK80,000

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)