General Knowledge

100 ເທັກນິກລັບຂອງໜ່ວຍ SEAL

100 ເທັກນິກລັບຂອງໜ່ວຍ SEAL

ຈາກເທັກນິກໃນປະຕິບັດການລັບສຸດຍອດສູ່ເຄັດລັບທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນບ້ານເຈົ້າ..

LAK54,000

38 ເທັກນິກເບິ່ງໃຫ້ເຫັນທຸກຄຳຕອບໃນທຸກຂໍ້ສອບປາລະໄນ

38 ເທັກນິກເບິ່ງໃຫ້ເຫັນທຸກຄຳຕອບໃນທຸກຂໍ້ສອບປາລະໄນ

”ຄວາມຮູ້“ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດຄະແນນໄດ້ດີແຕ່ຖ້າຢາກເຮັດຄະແນນໄດ້ໂຄດດີ ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້”ເທັກນິກ”..

LAK49,000

FINNISH LESSON 2.0

FINNISH LESSON 2.0

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາຟິນແລນມີຄວາມສະເໝີພາບເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ ເຊິ່ງມີສ່ວນສຳຄັນໃນການສ້າງສັງຄົມເທ..

LAK107,000

Managing Oneself

Managing Oneself

ຫນັງສືເຫລັ້ມນີ້ເປັນຫນັງສືຄລາສສິກຂອງ ປີເຕີ ເອຟ. ດຣັກເກີ ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດວິຊາ Management ຂອງໂລກ ແລະຈາກສິ່ງ..

LAK78,000

Seven Brief Lessons on Physics

Seven Brief Lessons on Physics

ຟີຊິກອາດເປັນຢາຂົມສຳລັບໃຜຫຼາຍຄົນ ແຕ່ປຶ້ມຂະໜາດກະທັກຮັດເຫຼັ້ມນີ້ຈະພາເຮົາໄປສຳຫຼວດແງ່ງາມໃນອານາຈັກແຫ່ງຟີຊິ..

LAK50,000

Stuff Matters ວັດຖຸນິຍົມ

Stuff Matters ວັດຖຸນິຍົມ

ວັດຖຸນິຍົມ: ເລື່ອງຫນ້າອັດສະຈັນຂອງສາລະພັດວັດຖຸປ່ຽນໂລກ..

LAK90,000

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)